Søk i denne bloggen

lørdag 7. september 2013

PatientsLikeMe


Patientslikeme
Utstrakt bruk av internett ser ut til å ha brakt med seg en ny vind innenfor helsearbeid verden over. Informerte pasienter godtar ikke lenger legen eller psykologen som den eneste autoritet. De skaffer seg informasjon selv, forventer å få sine meninger hørt og går noen ganger sine egne veier. I tillegg til at pasienter kan Google sine symptomer og diagnoser så er det også opprettet mange online møtesteder hvor folk kan utveksler erfaringer.
Selv om det lenge har eksistert støtteforeninger for ulike pasientgrupper så er mulighetene for samarbeid på nettet av helt andre dimensjoner. Selv pasienter med relativt sjeldne diagnoser kan forme store nettverk når de slår seg sammen på tvers av landegrensene. Noen nettsamfunn systematiserer også informasjonen fra medlemmene på en måte som gjør at de kan tvinge fram en revurdering av tilsynelatende oppleste og vedtatte sannheter om hva som er den mest effektive behandlingen av psykiske lidelser. PatientsLikeMe er et internasjonalt internettsamfunn hvor over 200.000 medlemmer deler sine erfaringer med ulike sykdommer inkludert psykiske lidelser.

Translate

La vita è bella

About me: