Søk i denne bloggen

torsdag 14. november 2013

Nytt fra dei som ikkje tar eit nei for eit nei

Mange veit at eg følger helsetjenesteaksjonen nøye. Eg får tilsendt artikler og informasjon fra engasjerte ansatte i det offentlige eller private, som alle ønsker at dei som mottar hjelp faktisk skal få det. Ikveld fikk eg eit velskreve innlegg fra en omsorgs-full sosionom med både hovud og hjarte på rett plass. Kva ho skreiv finn du nedanfor:


Om profitt orienterte sykehus og institusjoner

Temperaturen kan sikkert bli litt høy i en opphetet diskusjon. Men det gjør ingen ting. Engasjement er viktig uansett, Problemet er ikke engasjement - det er likegyldighet.

Siden jeg jobber i kommunal rustjeneste, og har henvisningsmyndighet til rusbehandling, er jeg i kontakt med mange institusjoner - både offentlige og private. Jeg tror mange pasienter ikke egentlig reflekterer om det er en offentlig eller privat institusjon/sykehus. De er bare glade å få plass et sted. Problemet er når det ikke er kommunale penger å betale for oppholdet

Det finnes mange gode private klinikker eller sykehus med og uten driftsavtale. Og jeg har kjennskap til gode og dårlige offentlige helseforetak.

For meg så handler mye av dette om faglighet, åpenhet og etterrettelighet . Og det gjelder uansett offentlige eller private. I det offentlige så er det er krav på transparentene organisasjoner- og all denne debatten her på AJA handler kanskje om dette - mangel på åpenhet og etterrettelighet. Samme strenge krav skal selvfølgelig gjelde private institusjoner. Det nytter ikke da å ha mange målkrav eller s.k kvalitetsindikatorer hvis dette ikke avspeiler seg i forbedret pasientbehandling, trygge arbeidsforhold og den dyktig ledelse som driver med ledelse og ikke bare styring.

Men det handler om hva vi gjør den den offentlige fellesarven og hvor pengene går hen, og at pengene som kommer inn går tilbake til forbedret pasientbehandling- ikke til et stråselskap i et skatte paradis.

Når det gjelder de private, er de ikke alltid så transparente som ønskelig. Mange tilhører et konglomerat av børsnoterte selskaper, og som plasserer pengene i en institusjon fordi det er mange penger å tjene på helse, ikke minst er det en sikker inntektskilde i form av store overføringer det offentlige. S f.eks på denne videoen fra svensk TV2 om friskolene. Dette er skrekkens eksempel hvor skolen er unntatt fra offentlig kontroll. http://www.svtplay.se/video/1542112/del-9-av-16 , og hvor forskjellsbehandling er satt i system.

På private helseinstitusjoner i Sverige har det faktisk vært så ille med private leverandører at de veide bleiene på et sykehjem,( se denne linken: http://www.manifesttidsskrift.no/brukte-bleier-pa-bors/ . " Til sammen hadde Carema i Sverige ved årsskiftet 2011/12 150 tilsynssaker gående. 50 av disse har oppstått etter at ansatte har varslet under de svenske varslerparagrafene."

Og det må medgies at det er mye rart i den den store verden av private institusjoner. Vi må ikke glemme at private driver dette utifra vinnings hensikt - dette er ikke for dem et offentlig ansvar. De skal tjene penger ( og det gjør de) mens det offentlig skal sørge for tjenester ( det er iallefall meningen) . Helse og u-helse vil aldre lønne seg - det er derfor det er et offentlig ansvar som vi betaler over felleskassa.

Og jeg savner også en etterrettelighet fra den "private siden" - en nøkternhet om at alt privat er ikke like bra og at det faktisk er en del private som som bekoster seg på annens ulykke.


Vennlig hilsen


Bente Bakken Rasmussen

masterstudent/ sosionom

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Translate

La vita è bella

About me: