Søk i denne bloggen

lørdag 31. mai 2014

Ruspolitikk fra marerittland

HEIMERT-MINISTEREN BLÅSER I HASJFORSKNINGEN

May 30, 2014 at 7:44am
Heimert-minister blåser i hasjforskning

Nå online http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-heimertministeren-blaaser-i-hasj/a/10124451/

Justisministeren vil at nordmenn skal få brenne 96% sprit hjemme ”fordi det er gammel tradisjon”, men vil forby hasj ”fordi det er narkotika”.

Tidligere denne uken på Dagsnytt Atten ble Frps justisminister Anders Anundsen spurt hva som er den prinsipielle forskjellen på alkohol og cannabis. Svaret var at det ene er narkotika og det andre ikke.

Derfor ønsker regjeringen fortsatt forbud mot hasj, selv om forbudspolitikken står for fall i land etter land. En stadig økende mengde forskning viser at klok regulering er langt å foretrekke framfor dagens satsning på straff.

Det er faglig ukontroversielt å hevde at alkohol er blant de farligste av våre rusmidler, på nivå med kokain. Jo sterkere alkohol, jo større skadepotensial. Likevel var en av fjorårets flaggsaker for Anundsen legalisering av hjemmebrenning.

Tillitskrise
Vi er bekymret for at justisministeren, på vegne av regjerningen, sprer uriktig helseopplysning, og slik bryter ned folks tillitt til offentlig helseopplysning. For i motsetning til hva justisministeren påsto i VG på søndag, er alkohol utvetydig langt farligere enn cannabis, både for den enkelte og for folkehelsa. Mange mener at dette er et overbevisende argument for nytenking på rusfeltet, blant andre president Obama og FNs syvende generalsekretær Kofi Annan.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/anundsen-kraftig-provosert-av-ufarliggjoering-av-cannabis/a/10131486/

Det er fint at justisministern sier til VG at også han ønsker debatt om forbudspolitikken. Fordi, alle som ikke er opphengt i prestisjepregede og stivnede standpunkter, blir positive til regulering straks de får korrekt informasjon. Vi regner med at dette gjelder for Anundsen, fordi dette handler ikke om venstre mot høyre i politikken, men om hva som virker og hva som ikke virker.

Ønsketenking vs. virkelighet
Det er sjeldent å se så mye dobbeltmoral som i rusdebatten. Anundsens begrunnelse for å legalisere hjemmebrenning, som han sa ifjor, et at det ikke vil gi økte alkoholproblemer. I debatten om cannabis snur han det samme argumentet på hodet.

Innen medisinen er «narkotika» et meningsløst begrep. Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og legeforeningen mener at narkotikabegrepet med fordel kan fjernes og erstattes med «rusmiddel». Det er ingen kriterier for hva som er narkotika, narkotikalisten er en historisk tilfeldighet. Når Anundsen sier at cannabis bør være ulovlig fordi det er narkotika, så blir det meningsløs sirkelargumentasjon.

Jo farligere et rusmiddel er, jo viktigere er det med klok regulering. Det er for eksempel ikke omstridt at Sveits' modell for regulering av heroin til gatenarkomane fjerner åpne rus-scener og reduserer rekruttering, kriminalitet og dødsfall. Det er få, om noen, dokumenterte fordeler ved forbudspolitikken.

Global og norsk ruspolitikk i dag
Det er stor frustrasjon og ubehag blant mange som arbeider innen både helse- og justissektoren, over at hovedstrategien i det norske ruskontrollregimet innebærer å skape utrygghet, øke helserisiko og priser, samt å stigmatisere brukere. Ikke minst gjennom den enorme og meningsløse satsingen på bruk av straff som først og fremst skaper omfattende elendighet.

Død fra ren ecstasy (MDMA) er ekstremt sjeldent, men i de siste årene har vi hatt en bølge av dødsfall fra falske ecstasy-tabletter i Norge. Slike dødsfall er en akseptert konsekvens av vår ruspolitikk, å gjøre rusbruk farlig.

Medisinsk heroin kan kjøpes fra britiske legemiddelfirma for 25 kroner per døgndose, men det vil visstnok sende feil signaler. I stedet betaler norske gatenarkomane opptil 2500 kroner per dag for heroin fra Taliban via organiserte kriminelle. Vinnerne blir verdens mafiaer, for deres finansielle muskler kommer fra omsetning av rusmidler. Taperne bor på gaten i Norge.

Rystende menneskeofring
En menneskerettighetsrapport fra FN sier at dagens forbudspolitikk gjør mer skade enn skadene den forsøker å forhindre. Den fastslår at kriminalisering har feilet og bidratt til å gjøre rusbruk farligere.

Ikke alle som drikker alkohol er alkoholikere. Og de aller, aller, fleste som bruker andre rusmidler enn alkohol har ikke rusproblemer. Vi ødelegger livene til oppegående mennesker som bruker rusmidler som er mindre skadelige enn alkohol, og vi rettferdiggjør det med at vi redder dem!

Forbudsisen smelter og regulering av rusmidler er et hett global tema. Norge med vår historie som løsningsorientert fredsmekler med respekt for menneskeverd, kan gå i front for å ende krigen mot narkotika. Verden forbereder en stor FN-ruskonferanse i 2016. Norge bør ta en nøkkelrolle i å forhandle frem en fredsavtale som avslutter krigen mot narkotika.

Dette er ikke bare et pragmatisk, men også et moralsk standpunkt.

Her er saken Anundsen ble indignert av:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/narkotika/stoeres-soenn-magnus-24-om-norsk-narkopolitikk-det-er-menneskeofring/a/10131459/

Se også:
http://www.vg.no/nyheter/meninger/debatt-positiv-rus-med-minst-mulig-skade/a/10146561/
http://www.vg.no/nyheter/meninger/kronikk-ruspolitikken-maa-opp-fra-strutsehullet/a/10146213/
http://pluss.vg.no/2013/08/21/1333/1333_21360700 Fleinsopp bør legaliseresTranslate

La vita è bella

About me: