Søk i denne bloggen

onsdag 11. juni 2014

Frontalangrepet

Jun 11, 2014

.Frontalangrepet

Det er en god dag for kapitalister og kjeltringer, og en dårlig dag for alle andre. Etter noen år med nytale, og forsikringer om at de hadde moderert seg i arbeidslivspolitikken, kom høyresidens sanne ansikt fram i dag. Regjeringen vil gjennomføre en massiv åpning for midlertidige ansettelser, redusere vikarers lønn, åpne for mer overtid og søndagsjobbing og ta fra fagbevegelsen et av dens viktigste kampmidler mot sosial dumping. Det er et frontalangrep på arbeiderbevegelsen, og på alle som ønsker et trygt arbeidsliv med små forskjeller.Robert Eriksson skyver funksjonshemmede, innvandrere og ungdom foran seg når han vil gjøre flere til løsarbeidere. Men spør unge arbeidssøkere om hva som er problemet i Norge i dag: er det for få midlertidige jobber? Nei, det er fast jobb som er vanskelig å få i altfor mange bransjer. Slik er virkeligheten i helt ulike deler av norsk arbeidsliv: enten du jobber i media eller på universitet, eller på byggeplass eller hotell. Resultatet av regjeringens politikk vil ikke bli at flere får jobb, men at færre får fast jobb. De funksjonshemmedes organisasjoner vil ha seg frabedt å bli brukt som brekkstang for mer midlertidighet, de tror ikke det virker.De som har grunn til å feire er arbeidsgiverne. De som så Dagsrevyen i går fikk det i grunnen greit oppsummert. Eieren av frisørsalongen var happy. Frisøren var misfornøyd, for hun ville ha trygghet for at hun kunne få fast ansettelse også hvis hun skiftet jobb i framtiden. Midlertidige jobber betyr mer utrygghet, det betyr at det blir vanskeligere å få huslån og å etablere seg. Men det betyr også mindre makt for de ansatte, og for fagbevegelsen. Resultatet vil bli et arbeidsliv med større sosiale forskjeller.For den ærlige kapitalist kan det likevel være skjær i sjøen. Seriøse bedrifter taper nå i en rekke bransjer konkurransen mot dem som er villige til å ty til sosial dumping og utnytting av innvandrere. Altfor ofte er det en glidende overgang mellom de useriøse bedriftene og rein kriminalitet. De kan uansett glede seg over at regjeringen vil fjerne den kollektive søksmålsretten. Den åpner for at fagforeninger kan gå til sak mot arbeidsgivere for å sikre at innleide arbeidere får lovlige lønns- og arbeidsforhold. For dem som jobber i de mest utsatte delene av arbeidslivet kan denne retten være det eneste rettsvernet de har. Regjeringens forslag er en seier for kjeltringene i arbeidslivet.Her er det bare en ting å gjøre: la oss gi regjeringen en ny runde folkelig motstand.


Du finn den opprinnelige artikkelen her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Translate

La vita è bella

About me: