Søk i denne bloggen

tirsdag 3. juni 2014

Ti håpefulle poeng til Nord-Norge


 

Eg veit helse vest jobber på spreng for å unngå at omorganisering skal gå ut over pasientarbeid. Dei fleste gjer så godt dei kan, for å halde hovudet over vatnet. Nokon jobber til og med ekstra, utan løn, for å få det til å gå rundt. Det er ikkje lett "å synliggjere behovet" når konsekvensene er dyre fristbrudd, dårligere helse for den enkelte der og då, og midlertidig kaos. Likevel glipper det av og til, som i dette eksempelet fra somatikken (fra Firda). Eg kan ikkje snakke på vegne av andre, og prøver ikkje heller, men vi har fått det travlere på poliklinikken, og.
Det er fleire grunner til dette: Det er vanskelig å rekruttere, vi har mange omstillinger å forhalde oss til, og kanskje det som uroer oss mest: Mangel på oversikt. Personlig kan eg kjenne uro ved å ikkje vite kor eg skal jobbe fra August. Eg veit leiarane er travle, då eg sjølv har sett timebøkene deira for å få til eit møte, men bør ikkje det vere rom for å snakke skikkelig med ansatte?

Mens eg venter på fortsettelsen, deler eg pågangsmot og håp fra våre kjære nordlendinger:

42 overleger leger med knallhard kritikk mot ledelsen ved Universitetssykehuset i Norge-Norge

- Innsparinger og kutt rammer pasientsikkerheten.
- Omorganisering tvinges igjennom, til tross for faglige advarsler.
- Pasienttilbudet svekkes.
- Leger tør ikke ta opp problematiske forhold, i frykt for represalier.
- Tillitsvalgte opplever sanksjoner og trusler om oppsigelse.
President Hege Gjesing støtter legene, og bekymrer seg over hvordan dette går dette ut over pasientbehandlingen. Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen vil ikke la seg intervjue, og viser til ledelsen i Helse Nord. Brevets mottaker Bjørn Kaldhol sier at
- han ikke har forutsettinger for å gå inn og diskutere kritikken,
- det er lite nytt, og at det aller meste som står om i brevet er kjent fra før og
- han har full tillit til direktøren og styret ved UNN.
Se reportasjen fra TV2
Les brevet fra legene

Translate

La vita è bella

About me: