Søk i denne bloggen

søndag 11. januar 2015

Erfaringskompetansen

Eg kom over nettsida "erfaringskompetanse.no" når eg las det nye tidsskriftet for norsk psykologforening. På nettsida finn ein mykje informasjon om mental helse, blant anna brukererfaringer knytta til forskjellige diagnoser og behandlinger. Nettsida anbefales på det varmeste! Eg legg ved nokre innlegg på nettsida, og om du er nysgjerrig på meir er det berre å sjekke ut sida her.

Brukererfaringer

Det er stadig flere som deler sine erfaringer med oss. Her kan du lese hva vi har mottatt i elektronisk form. Ønsker du å dele dine erfaringer? Les hvordan du går frem her.
Vi har også samlet inn brukererfaringer i andre formater som for eksempel bøker og filmer. En fullstendig oversikt finner du her. Ta kontakt på bibliotek@erfaringskomeptanse.no om du ønsker å låne noe. Alle som vil kan låne hos oss, og vi sender gratis over hele landet. 
Pound skriver om sine opplevelser da hun falt ut av en kommunal arbeidsplass, og gir tips til hvordan bedre tilrettelegging kunne holdt henne i jobb.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
”Et ønske om å bidra til dialog og endringer er årsaken til at jeg valgte å stå frem i media med mine erfaringer i psykiatrien”, sier Anne Grethe Teien.  I sin artikkel om erfaringene med det å stå frem i media med sin historie, reflekterer hun over følger av det å være åpen om sine psykiatrierfaringer i det offentlige rom.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
Antidepressiva er antatt å virke på en spesifikk nevrobiologisk forstyrrelse i henhold til en ”sykdoms-sentrert” modell for medikamentell virkning. Denne oppfatningen er ikke evidensbasert. En alternativ, ”medikament-sentrert”, modell antyder at psykotrope medikamenter/rusgifter (eng. drugs) skaper abnormale (syke) tilstander som tilfeldigvis kan lette symptomer.
Tenk deg at du har et mer eller mindre «perfekt» liv. Hus, bil, ektefelle, barn, jobb og venner. Og for å toppe det hele, et barn i magen. Er man lykkelig da? Er det dette som skal til for å bli lykkelig? Kanskje. Jeg hadde alt dette. Men så skjedde det noe.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
Jeg drømte om å bli journalist eller psykolog en gang i tiden, men så kom følelsene og depresjonen i veien. Så ble det bibliotekarutdannelse med et nødskrik og mange krevende stunder med bøker og eksamener i løpet av seks år. Jeg begynte å jobbe i en administrativ deltidsstilling på en skole i 2002 og hadde ganske tidlig en prat med leder angående psykiske utfordringer.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
Tenk hvis… vi som opplever å bli skjøvet bort, ut, inn i psykiatrien, vekk fra vante omgivelser, fordi vi oppleves som alvorlig psykisk syke, heller kunne bli møtt med nysgjerrighet og velvilje til å finne ut av hvorfor akkurat jeg har sluttet å fungere slik andre har vært vant til at jeg fungerer?
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
Gunn Pound har her skrevet et avisinnlegg om hvordan hun møter manglende interesse for sin brukerkompetanse.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
...han våkner med et smell. Ikke et fysisk smell eller en lyd. Det smeller inni han. Nok engang er det en natt som ender opp i frakturert oppstykket søvn som et resultat av marerittene han aldri kommer vekk fra. Han har prøvd det meste. Drikke det bort. Medisinere det bort. Ruse det bort. Nå går han i terapi, noe han har gjort det siste halve året. I tillegg har han tatt total avstand fra all rus, helt ned til alkohol. Folkemedisinen. Alkoholen som for mange er symbolikken på det og komme seg igjennom neste dag, eller glemme den dagen som har vært.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
”Målet mitt er å kunne hjelpe andre”, sier Christine Winge Strandmann om sitt bidrag ”Min vei ut av depresjon”. ”Jeg opplevde at tilbudet fra det konvensjonelle hjelpeapparatet passet dårlig for meg, da jeg ikke ønsket medisiner for å komme ut av depresjon. Jeg trengte en mer helhetlig tilnærming som tok vare på sammenhengen mellom kropp og sinn” og i dette bidraget reflekterer hun over hva som hjalp henne ut av depresjonen.
En brukererfaring fra erfaringskompetanse.no
Jeg forundrer meg stadig vekk over at møte med psykiatrien for så mange må oppleves som så vanskelig og traumatisk. Ja, at for mange blir det en av deres nye traumer og enda til kanskje det første store traumet de har opplevd. Det er som om medmenneskeligheten er blitt borte på en eller annen måte.

Translate

La vita è bella

About me: